pengenalan

Pengenalan

Hans Legasi Resources Sdn. Bhd. (1338627-W) merupakan sebuah syarikat perunding & perancang harta dan pusaka yang beroperasi di Sitiawan, Perak. Ianya ditubuhkan bagi tjuan membantu masyarakat Islam Malaysia dalam memahami kepentingan dalam merancang, mengurus serta mentadbir segala urusan harta dan pusaka dengan kaedah yang sistematik dan mengikut hukum Islam.

Misi

Membantu Ummah memahami serta menyedarkan apakah itu ‘Perancangan Harta’ dan ‘Pengurusan Harta Pusaka’.

Visi

Menjadi satu syarikat perunding terunggul dan berkemampuan untuk menyediakan pelan Perancangan Harta dan Pengurusan Pusaka kepada seluruh Ummah.

pengenalan
perkhidmatan

Skop Perkhidmatan

Perkhidmatan yang disediakan Hans Legasi Resources Sdn. Bhd. (1338627-W) boleh dibahagikan kepada 3 kategori asas iaitu Perancangan Harta, Pengurusan Pusaka dan Khidmat Masyarakat serta Latihan.

perkhidmatan
perancangharta

Perancangan Harta

Faraid

Menurut istilah syara’, faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat sebelum kematiannya.

Wasiat

Wasiat berasal daripada perkataan’wassa’ yang bererti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan atau pemberian harta selepas mati.

Hibah

Sesuatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembahagiannya dilakukan semasa waktu penghibah masih hidup juga.

Surat Ikatan Amanah

Surat Ikatan Amanah adalah perjanjian antara Settlor dan Pemegang Amanah. Ianya adalah dokuman undang-undang tentang cara menguruskan harta dan aset sesuatu harta pusaka.

Perancangan Harta

Perancangan kewangan dan harta pusaka yang baik adalah penting untuk memastikan kesaksamaan serta kebajikan waris dapat dipelihara dengan baik.

Pakar Rujukan

“Pakar” ertinya mereka yang mempunyai kepakaran, ilmu dan arif dalam bidang kewangan dan ekonomi dari sudut Islam.

Muat turun salinan Profil Syarikat Hanslegasi 2023
perancangharta
uruspusaka

Pengurusan Pusaka

Kaunseling Waris

Menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada pihak waris / keluarga mengenai perkara yang berkaitan.

Pengurusan Pentadbiran

Proses urus pentadbiran di Pejabat Pusaka Kecil atau di Mahkamah Tinggi.

Muat turun salinan Senarai Harga Produk Hanslegasi 2023
uruspusaka
latihan

Khidmat Masyarakat dan Latihan

Kursus Pemantapan Rohani

Kursus ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran peserta mengenai kaedah pengendalian harta dalam Islam seterusnya membentuk integriti dan akauntabiliti dalam pengurusan harta berlandaskan syariah.

Taklimat Pemahaman Pusaka

Bertujuan untuk memberikan penerangan dengan lebih lanjut bagi meningkatkan pemahaman mengenai pentadbiran dan pengurusan harta pusaka.

Klinik Khidmat Runding

Khidmat sokongan yang diberikan kepada waris ataupun individu-individu yang terlibat dalam proses pengendalian harta dan pusaka.

Kaunseling

Dapatkan sesi konsultasi percuma bersama pakar-pakar perunding yang bertauliah dan berpengalaman.

Hubungi Kami di Hanslegasi
latihan
Team

Pengurusan Syarikat

Hans Legasi Resources Sdn. Bhd. telah menggabungkan beberapa orang individu yang berfungsi di bawah Jawatankuasa Pengurusan Syarikat.

Panel Perundangan & Syariah
Law and justice concept. Judge gavel with scales
Duta & Penasihat Syarikat
four businessmen standing together.photo with copy space
Pengasas Syarikat

Modus Operandi

Perkhidmatan yang disediakan Hans Legasi Resources Sdn. Bhd. akan disalurkan melalui 3 kategori iaitu Perunding Individu, Agensi Korporat serta melalui Rakan Agensi Korporat.

0000

Perunding

00

Ketua Perunding

0

Saluran Korporat

0

Saluran Rakan Korporat

Team
Contact

Hubungi Kami.

Kami mengalu-alukan anda untuk berhubung dengan kami untuk sebarang maklumat lanjut mengenai mana-mana produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan.

Pejabat Urusan

No. 139, Persiaran Venice Raya 1,
Desa Manjung Raya,
32020 Lumut, Perak.
Tel: +6 017-511 4261

Hantarkan E-mail

Untuk sebarang komunikasi melalui e-mel, sila hantarkan ke alamat info@hanslegasi.com. Kami akan berhubung dengan anda secepat yang mungkin.

Borang Maklumbalas

Laman sesawang ini menyediakan borang maklumbalas bagi memudahkan anda untuk berhubung dengan pihak kami.

Contact
× Whatsapp untuk Kira Faraid Percuma